Công ty chấp nhận cho các cá nhân làm cộng tác viên bán hàng với mục đích chia xẻ lợi nhuận cùng với công ty dưới hình thức là các trình dược viên của công ty và hưởng thu nhập từ doanh số bán hàng.

Cộng tác viên bán hàng – có nghĩa rằng khách hàng của cộng tác viên sẽ mua hàng thông qua quan hệ giữa cộng tác viên và khách hàng và Công ty sẽ chuyển những sản phẩm đó cho khách hàng của cộng tác viên.

Các cộng tác viên được hưởng một mức giá giảm cho các sản phẩm cụ thể trên cơ sở thống nhất chung giữa hai bên (là Công ty và Cộng tác viên) và được thể hiện bằng văn bản.

Gửi email nhận tin khuyến mãi

Cơ hội nhận đến 40% giảm giá trên mỗi sản phẩm

Gọi ngay
popup

Số lượng:

Tổng tiền: